Cases: Post-fusie integratie ziekenhuis

Beschrijving van de organisatie

Het Medisch Centrum voor Dieren (MCD) is onderdeel van AniCura, een portfolio company van Nordic Capital. MCD is hét toonaangevende 2e-lijns, specialistische dierenziekenhuis van Nederland. Het biedt veterinaire specialistische en spoedeisende zorg en is het enige opleidingsziekenhuis in Nederland (i.z. European Board Veterinary Specialisation).

terug naar overzicht

Gegevens van de organisatie

 • Omzet: € 6,5 miljoen
 • Aantal medewerkers: 110
 • Aantal patiënten: 18.000
 • Doorlooptijd: 8 maanden

Opdracht & Rol

  AniCura Netherlands nam onafhankelijke, zelfstandige, specialistenmaatschappen en de spoedkliniek over om deze tot één organisatie te vormen.

 • Rol: directeur.
 • Verzoek: Realiseer de post-fusie integratie (7 maatschappen), een nieuw besturingsmodel, haal de overeengekomen financiële targets en ontwikkel een ‘high performing team’.
 • Opdrachtgever: AniCura Netherlands Holding BV (portfolio company van Nordic Capital).

Aanpak & resultaat

 • Besturingsmodel (incl. communicatiestructuur) ingericht en gerealiseerd. De ‘Operationele excellence’ bestaande uit marketing & communicatie, HRM, finance & control, ICT, facilitair, huisvesting en administratie onder (in-)directe aansturing van de directeur gebracht. Voor de ‘Veterinaire excellence’ is een team specialisten geformeerd dat zich toelegt op de inrichting van de veterinaire visie van MCD. Hiertoe behoren het kwaliteitsbeleid, de patiëntveiligheid, protocollen en richtlijnen, innovatie, scholing en deskundigheidsbevordering, intercollegiaal overleg en intervisie. Besluitvorming hierover met en door de directeur.
 • Financiële rapportagelijnen zijn ingericht en aangesloten op het centrale accounting-system van AniCura International.
 • Verzuim verlaagd van 11,55 > 3,61% (directe besparing van € 425.000,-).
 • Fundamentele procesverbeteringen doorgevoerd, waaronder patiënt-eigenaarschap (hoofdbehandelaar) geïntroduceerd, nieuw Document Management System geïmplementeerd, productie van CT-scans aangepast, administratie gecentraliseerd, spoedkliniek gereorganiseerd.
 • Samengevat in 11 gerealiseerde projecten.