Cases: Turnaround Patiëntenvereniging

De organisatie

De patiëntenverening bestaat uit 28 lokale verenigingen en heeft 8.000 leden, en behartigt de collectieve en individuele belangen van 40.000 nierpatiënten ((pre-)dialyserenden, getransplanteerden). Hiervoor vindt permanent overleg plaats met o.m. VWS, verzekeraars, specialisten, Hans Mak Instituut, Nierstichting, CG-Raad, overige patiëntverenigingen.

terug naar overzicht

Gegevens van de organisatie

  • Omzet: ca. € 2,5 miljoen
  • Aantal leden: 8.000
  • Aantal patiënten: ca. 40.000
  • Doorlooptijd: 16 maanden

Publicaties

Probleemstelling

Door aanhoudend tegenvallende resultaten van het reïntegratiebedrijf, onderdeel uitmakend van deze vereniging, bestond een substantieel, structureel verlies. Het bestuur van de vereniging besloot tot een reorganisatie om de continuïteit van de vereniging voor de lange termijn veilig te stellen:

  • bieden van strategische input en schrijven van een turnaround plan voor de vereniging en bedrijfsbureau. Bleymore management coördineert de verschillende partijen die betrokken zijn bij deze herstructurering, monitort de voortgang en zorgt voor een snelle uitvoering;

Resultaat

  • Structurele verlies omgebogen naar een positief resultaat. Daarmee is de continuïtsbedreigende situatie structureel gekeerd. Bovendien bestaat een gezonde financiële basis voor verdere professionalisering van de vereniging en haar bedrijfsbureau.
  • Effectief organisatie-ontwerp (structuur, verantwoordelijkheden, samenwerking) voor de vereniging en het bedrijfsbureau gecreëerd om menselijk talent te optimaliseren;
  • Verder o.m. een nieuw, professioneel bestuur en directie geworven, financiële administratie geprofessionaliseerd, nieuw back-officesysteem geïmplementeerd.